Stonky a dráty

Vazbové květy můžete kompletovat dle svého uvážení a potřeby, můžete si z nich poskládat květinový trs (pugét), při použití květinového stonku na více hlav. Můžete si vytvořit i jednostonkový květ. Samostatné květy lze aranžovat a přichytit pomocí tavného lepidla či použít drát na který se květ nasadí.

Květiny pro vazbu


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti Bří JANDEROVÉ s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.