Pohřební držáky s aranžovací hmotou

Aranžovací držáky mají největší využití ve smuteční floristice, vypichují se do nich živé i umělé květy. Základem je pevná plastová klec naplněná aranžovací hmotou dle využití (pro živé čí suche a umělé květy). Držáky se dodávají v různých rozměrech, nejčastější jsou asi cca 4 velikosti. Pokud potřebujete ještě větší stabilitu a variabilitu, lze místo aranžovacího držáku použít garntet, což je držák s více možností uchopení a upevnění.

Míra Jandera

Chcete pomoci?

Mirek Jandera #klukodkytek


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti Bří JANDEROVÉ , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.