Trikolóra

Trojfarebná stuha Českej republiky nájde svoje uplatnenie pri pripomínaní významných udalostí alebo spomienkových podujatí národného charakteru. Používa sa na výzdobu vencov a kvetinových darov pri každoročných spomienkových oslavách významných udalostí v dejinách Českej republiky. Svoje využitie nájde aj pri výrobe a prezentácii dekorácií, objednávok a darčekov, ktoré sa odovzdávajú pri príležitosti významných štátnych sviatkov a udalostí. Trikolóry využívajú na svoju činnosť aj kraje, mestá, obce či športové kluby a záujmové združenia.

Tip na aranžovanie:

  • Biela farba stuhy musí byť vždy vľavo z pohľadu pozorovateľa. Ak trojfarebnú stuhu usporiadatehorizontálne, biela farba je vždy hore.

Prejdite priamo na výrobky

Míra Jandera

Chcete pomoci?

Mirek Jandera #klukodkytek

Co vás nejčastěji zajímá?

Navštívte poradenstvo

Odoslaním formulára súhlasíte s uchovávaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami § 5 zákona č. 110/2019 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje, ktoré týmto poskytujete spoločnosti Bří JANDEROVÉ , budú spracované a uchovávané v elektronickej databáze len na účely výberových konaní a maximálne po dobu 1 roka. Súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať.