Zásady používania súborov cookie

Tento dokument popisuje, ako prevádzkovateľ webovej stránky Bří JANDEROVÉ s.r.o. používa súbory cookie pri používaní našej webovej stránky. Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť Bří JANDEROVÉ s.r.o., IČO: 10901647, so sídlom Litomyšlská 642, 56002 Česká Třebová. (ďalej tiež len"my").

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@brijanderove.cz.

Určili sme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@brijanderove.cz.

1. Súbory cookie vo všeobecnosti

1.1 Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, smartfónu alebo iného zariadenia pri prehliadaní webových stránok alebo aplikácií a ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa. Pojem súbory cookie používame aj ako skratku pre iné technológie, ktoré nám umožňujú zisťovať správanie používateľov na webových stránkach (napr. pixel).

1.2. Informácie uložené v súboroch cookie sa môžu týkať vašich zvykov pri prehliadaní alebo môžu obsahovať jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje webovej lokalite rozpoznať vás pri vašej ďalšej návšteve.

1.3 Súbory cookie možno rozdeliť do kategórií podľa ich životnosti:

1.3.1 Súbory cookie s krátkou životnosťou sa z prehliadača vymažú v okamihu jeho zatvorenia.
1.3.2 Dlhodobé súbory cookie zostávajú uložené v prehliadači aj po jeho zatvorení a odstraňujú sa v závislosti od ich nastavenia, tzv. životnosti, alebo kým ich manuálne neodstránite.

1.4 Súbory cookie sa ďalej delia podľa subjektu, ktorý ich vydáva:

1.4.1 Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie vytvorené priamo našou webovou stránkou a používajú sa najmä na správne fungovanie webovej stránky.
1.4.2 Súbory cookie tretích strán sa však ukladajú prostredníctvom našej webovej stránky. Tieto súbory cookie môže spracovávať a inak používať tretia strana.

1.5. Každý súbor cookie, ktorý je zakódovaný na našej webovej lokalite, je súčasťou jednej z nižšie opísaných služieb. Každá služba môže používať iný počet súborov cookie, ktoré môžu mať rôznu životnosť. Väčší počet súborov cookie má krátku životnosť, avšak pre vašu prehľadnosť uvádzame v tabuľke vždy najdôležitejší súbor cookie celej služby, t. j. ten s najdlhšou životnosťou.

2 Súhlas s používaním súborov cookie

2.1 Ak nám udelíte súhlas s používaním súborov cookie na našej stránke, uložíme do vášho prehliadača informácie súvisiace s vašou návštevou, zvyčajne vo forme súborov cookie. Patria sem informácie o vašich preferenciách, zariadení alebo o tom, čo ste si prezerali. Tieto informácie používame na doladenie našej webovej lokality k vašej spokojnosti, na vytvorenie relevantných marketingových kampaní a na zdieľanie obsahu v sociálnych médiách.

2.2 Výnimkou sú súbory cookie potrebné na fungovanie webovej stránky. Na ich použitie nepotrebujeme váš súhlas, a preto sú vždy aktívne.

2.3 Nastavenia súborov cookie môžete vždy upraviť tu.

2.4 Keď súhlasíte s ukladaním súborov cookie, súhlasíte aj s prenosom osobných údajov tretím poskytovateľom súborov cookie. Niektorí z týchto poskytovateľov alebo ich partnerov môžu mať sídlo v krajinách, ktoré nemusia poskytovať dostatočnú ochranu osobných údajov, najmä v USA.

3 Nevyhnutné súbory cookie

3.1 Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky, aby ste sa mohli pohybovať po stránke a aby sa zabezpečila jej správna funkčnosť.

Názov Účel Spracúvané údaje Životnosť
Súbor cookie funkcie webovej lokality
Poskytovateľ:
Martin Cheníček
Zabezpečenie fungovania webovej stránky Údaje používateľa a uložené položky 14 dní

4 Funkčné súbory cookie

4.1 Funkčné súbory cookie pomáhajú našej webovej lokalite poskytovať vám pohodlnejší zážitok z návštevy. Môžeme ich nastaviť my alebo poskytovatelia tretích strán, ktorých služby na stránke využívame. Ak nepovolíte súbory cookie, niektoré alebo všetky tieto služby nemusia fungovať správne.

4.2. V prípade spracúvania osobných údajov je základom spracúvania náš oprávnený záujem.

4.3 Funkčné súbory cookie, ktoré sa nachádzajú na našej webovej lokalite:

Názov Účel Spracúvané údaje Životnosť
Mapy Google
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba vám umožňuje pohodlne nás nájsť na priloženej mape Google. Súbory cookie uložené prostredníctvom tejto mapy nijako nepoužívame, ale môžu ich používať a analyzovať tretie strany. Jedinečné anonymné ID návštevníka 1 rok
Fonty Google
Poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited
Táto služba nám pomáha správne zobrazovať text a jeho písma na našich webových stránkach. Informácie zo súborov cookie nijako nepoužívame, môže ich však použiť a analyzovať tretia strana. Jedinečné anonymné ID návštevníka 1 rok

5 Analytické súbory cookie

5.1 Pomáhajú nám sledovať počet návštevníkov a tiež zdroj návštevnosti, čo nám umožňuje zlepšiť výkonnosť stránky. Môžeme ich použiť na určenie, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré sú neobľúbené, a tiež na sledovanie pohybu návštevníkov po stránke. Používame len súhrnné údaje, z ktorých nepoznáme vašu identitu. Ak používame súbory cookie tretích strán, náš partner môže tieto informácie prepojiť s inými informáciami, ktoré o vás má, napríklad preto, že využívate jeho služby. Ak nepovolíte súbory cookie, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

5.2. V prípade spracúvania osobných údajov je základom spracúvania náš oprávnený záujem. Ak však môže existovať prepojenie s údajmi nášho partnera, právnym základom je súhlas, ktorý ste udelili, keď ste povolili tento typ súboru cookie. Právnym základom spracovania v prípade používania služby Hotjar je váš súhlas.

5.3 Analytické súbory cookie, ktoré sa nachádzajú na našej webovej lokalite:

Názov Účel Spracúvané údaje Životnosť
Google Analytics
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba nám pomáha získavať informácie o správaní používateľov na stránke. Tieto informácie používame na získavanie štatistických informácií a zlepšovanie našich služieb. IP adresa, jedinečné anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky, časy a počty návštev, odkiaľ ste na našu stránku prišli, technické údaje o vašom zariadení, demografické údaje. 2 roky
  Služba Google Analytics používa konverzný kód služby Google Analytics na získanie štatistických informácií o účinnosti našich reklamných aktivít na rôznych platformách, t. j. nielen v sieti Google. Cena a obsah odoslanej objednávky. 2 roky

6 Reklamné súbory cookie

6.1 Tieto súbory cookie môžu na našej webovej stránke nastavovať reklamní partneri. Môžu ich používať na vytváranie profilov o vašich záujmoch a na zobrazovanie reklám na iných stránkach na základe týchto profilov. Neukladajú však vaše osobné údaje priamo, ale prostredníctvom jedinečných identifikátorov prehliadača a internetového zariadenia. Ak im to nepovolíte, na stránke sa vám bude zobrazovať menej cielenej reklamy.

6.2. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely je založené na súhlase, ktorý ste udelili pri povolení súboru cookie.

6.3 Reklamné súbory cookie, ktoré sa nachádzajú na našej webovej lokalite

Názov Účel Spracúvané údaje Životnosť
Reklamy Google
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba nám pomáha nastaviť reklamné kampane tak, aby boli účinné. Pomáha nám opätovne osloviť našich návštevníkov. Ak si u nás prezriete produkt, reklama na naše produkty sa potom môže zobraziť pri návšteve webovej stránky, ktorá je súčasťou reklamnej siete Google IP adresa, jedinečné anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky. 3 mesiace
  Na analýzu účinnosti tejto reklamy používame aj súbor cookie konverzného kľúča Google Ads. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Sklik remarketing
Seznam.cz, a.s.
Služba zabezpečuje identifikáciu zariadenia a následné marketingové oslovenie na reklamných plochách vo vyhľadávači Seznam. IP adresa, jedinečné anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našich stránok. 3 mesiace
  Konverzný kód Sklik používame na meranie účinnosti reklamy. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Remarketing na Facebooku
Meta Platforms Ireland Limited
Služba využíva Facebook na poskytovanie rôznych reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. Informácie o používaní našej stránky, záznamy o prezeraných kategóriách a produktoch, uskutočnených nákupoch. 90 dní
Tlačidlo Facebook
Meta Platforms Ireland Limited
Umožňuje zdieľať obsah na Facebooku. Ak kliknete na tlačidlo zdieľania, budete presmerovaní na Facebook, ktorý môže do vášho prehliadača uložiť súbor cookie. Tieto súbory cookie nijakým spôsobom nepoužívame. Zhromažďovanie informácií a ich používanie sa riadi podmienkami prevádzkovateľa. Informácie o používaní našej stránky 1 rok

7 Príjemcovia osobných údajov

7.1 Na maximalizáciu účinnosti webovej stránky používame súbory cookie tretích strán. Vaše údaje sa môžu prenášať našim partnerom, ktorých služby využívame prostredníctvom súborov cookie tretích strán. Títo poskytovatelia služieb môžu používať osobné údaje zo súborov cookie na vlastné účely v súlade s vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, a sú teda ďalšími správcami údajov. Na ich spracovanie osobných údajov nemáme žiadny vplyv.

7.2 Ak ste registrovaným používateľom služieb poskytovateľa služieb, tento poskytovateľ môže prepojiť informácie zo súborov cookie s informáciami, ktoré o vás má na základe vašej registrácie.

7.3 Zoznam poskytovateľov súborov cookie tretích strán:

Poskytovateľ Názov služby Odkaz na informácie o spracovaní údajov zo súborov cookie poskytovateľa
Google Ireland Limited Google Analytics
Mapy Google
Reklamy Google
Fonty Google
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Seznam.cz, a.s. Sklik https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/
Meta Platforms Ireland Limited Facebook Pixel
Tlačidlo Facebook
https:// www.facebook.com/policies/cookies/

7.4 V ostatných prípadoch sú našimi spracovateľmi naši partneri, ktorí poskytujú služby založené na súboroch cookie tretích strán. To znamená, že títo poskytovatelia spracúvajú osobné údaje zo súborov cookie len v rozsahu, v akom im to nariadime.

8 Aké máte práva

8.1 Podľa zákona máte právo požiadať nás o poskytnutie informácií alebo vykonanie určitých operácií s vašimi osobnými údajmi.

8.1.1 Právo na odvolanie súhlasu: Ak spracúvame osobné údaje s vaším súhlasom, môžete svoj súhlas na ďalšie používanie kedykoľvek odvolať.
8.1.2 Právo na vymazanie: Za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie vašich údajov, napríklad ak ste odvolali svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak osobné údaje už nie sú potrebné na pôvodný účel.
8.1.3 Právo na prístup: Máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a na určité informácie o tom, ako ich používame.
8.1.4. Právo na opravu: Ak sa domnievate, že údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné, môžete nás požiadať o ich aktualizáciu alebo zmenu.
8.1.5. Právo na námietku: Máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré vykonávame na účely oprávneného záujmu.
8.1.6 Právo na prenosnosť údajov: Ide o právo na poskytnutie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte, ktoré sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame na účely plnenia zmluvy s vami. Vzhľadom na predmet podnikania našej spoločnosti sa toto právo uplatňuje len v obmedzenom rozsahu.
8.1.7 Právo na obmedzenie spracúvania: za určitých okolností máte právo požiadať nás, aby sme prestali používať vaše osobné údaje, napríklad ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás máme, nie sú presné, alebo ak sa domnievate, že už nie je potrebné, aby sme vaše osobné údaje používali.

8.2 Žiadosť môžete podať len vy alebo váš zástupca. Ak si nie sme istí totožnosťou žiadateľa, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie na overenie vašej totožnosti.

8.3. Naša povinnosť vyhovieť žiadosti závisí v niektorých prípadoch od účelu, na ktorý vaše údaje spracúvame. Niektoré práva možno uplatniť len na určité účely spracovania alebo existujú výnimky.

8.4 Svoje práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu info@brijanderove.cz, súhlas s používaním súborov cookie môžete zmeniť prostredníctvom tohto odkazu.

9 Účinnosť zásad

9.1. Tieto zásady sú účinné od 1. januára 2022. Zásady môžeme zmeniť zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

Míra Jandera

Chcete pomoci?

Mirek Jandera #klukodkytek

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.


Odoslaním formulára súhlasíte s uchovávaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami § 5 zákona č. 110/2019 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje, ktoré týmto poskytujete spoločnosti Bří JANDEROVÉ , budú spracované a uchovávané v elektronickej databáze len na účely výberových konaní a maximálne po dobu 1 roka. Súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať.